Cập nhật chương trình tích điểm!
loading

16 January 2024

11 789

Cập nhật chương trình tích điểm!

Những thay đổi sẽ được triển khai vào ngày 1 tháng 2

⚡️Chúng tôi muốn thông báo rằng các điều khoản của Chương trình Lòng Hiếu khách đã được cập nhật theo thông tin được cung cấp trong thông báo này. Trước hết, điểm hiện sẽ bằng một giá trị mới. Thứ hai, quy đổi điểm thành tiền sẽ được cập nhật cho tất cả các tình trạng.✅🆕

  1. Điểm hiện tại sẽ có giá là 2 $.
  2. Việc đổi điểm thành tiền thực sự sẽ được cập nhật cho tất cả các cấp độ:


  • Người mới: 600 points
  • Đồng: 525 points
  • Màu bạc: 450 points
  • Vàng: 375 points
  • Bạch kim: 300 points
  • Kim cương: 225 points
  • Siêu VIP: 150 points
Hiç bir şey bulunamadı

“undefined " araması sonuç vermedi